Oficiální portál města

Prohlídka města za magického úplňku

Přijměte pozvání na unikátní prohlídku našeho města v úterý 9. 9. 2014 od 19.00 hodin - začátek u městského opevnění pod Rennerovými sady. Příznivci historie, divadla, hudby a tajemna si jistě přijdou na své. Prohlídka bude mít několik zastavení: první u kapličky sv. Jana Nepomuckého, druhé u pomníku Mistra Jana Husa, další na Velkém náměstí, v ul. Kochana z Prachové, přes Ostrov, kolem kostela sv. Markéty, Na Dubovec a na hrad, kde bude připraveno speciální noční osvětlení.

Teplárna Strakonice slaví

Výstava. V letošním roce uplynulo 60 let od vzniku teplárny ve Strakonicích a současně 20 let její existence jako akciové společnosti. U příležitosti těchto oslav pořádá Teplárna Strakonice, a. s. pro veřejnost výstavu, reflektující šedesát let působení společnosti ve městě, která se uskuteční od 5. do 7. září vždy mezi 9.00 - 16.00 hodinou v prostorách Maltézského sálu na hradě. Poté bude výstava přesunuta do foyeru Domu kultury. Více v přiložené tiskové zprávě.

Tisková zpráva č. 11 (2. Září 2014)

Od čtvrtka 4. září počítejte s dopravním omezením, které bude provázet stavební úpravy v ulicích Mlýnská, Hradební a Ellerova. V rámci revitalizace tohoto veřejného prostranství budou zrekonstruovány komunikace, zpevněné plochy a chodníky, vznikne opěrná stěna, nové veřejné osvětlení, dojde k vysazení zeleně. Stavbu provádí ZNAKON za 12,1 miliónu korun, přičemž dotace by měla pokrýt 85 procent způsobilých výdajů.

Kompletní tisková zpráva: 

Nejkrásnější hnětynka

Srdečně vás zveme na výstavu soutěžních prací "Nejkrásnější hnětynka" od 2. září do foyer městského informačního centra, Velké náměstí 2. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne před budovou městského úřadu na Velkém náměstí 17. 9. 2014 od 15.00 hodin. Vystoupí dětský pěvecký sbor ZŠ F. L. Čelakovského. I vy můžete svým hlasem vybrat nejkrásnější hnětynku ve veřejném hlasování od 2. do 5. září 2014. Výstava potrvá do konce září. Na vítěze jednotlivých kategorií soutěže čekají zajímavé ceny.

Zastupitelstvo města Strakonice

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Strakonice.

Naši zastupitelé budou jednat ve středu 3. 9. 2014 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Přítomní občané mohou přednést své dotazy, připomínky a podněty k jednotlivým záležitostem. Jednací řád Zastupitelstva města Strakonice v plném znění naleznete na http://www.strakonice.eu/content/jednaci-rad-zastupitelstva-mesta-strako...

Syndikovat obsah