Oficiální portál města

Prohlídka města za magického úplňku

Přijměte pozvání na unikátní prohlídku našeho města v úterý 9. 9. 2014 od 19.00 hodin - začátek u městského opevnění pod Rennerovými sady. Příznivci historie, divadla, hudby a tajemna si jistě přijdou na své. Prohlídka bude mít několik zastavení: první u kapličky sv. Jana Nepomuckého, druhé u pomníku Mistra Jana Husa, další na Velkém náměstí, v ul. Kochana z Prachové, přes Ostrov, kolem kostela sv. Markéty, dále Na Dubovec až na strakonický hrad, kde je pro účastníky prohlídky připraveno speciální noční osvětlení.

Teplárna Strakonice slaví

Výstava. V letošním roce uplynulo 60 let od vzniku teplárny ve Strakonicích a současně 20 let její existence jako akciové společnosti. U příležitosti těchto oslav pořádá Teplárna Strakonice, a. s. pro veřejnost výstavu, reflektující šedesát let působení společnosti ve městě, která se uskuteční od 5. do 7. září vždy mezi 9.00 - 16.00 hodinou v prostorách Maltézského sálu na hradě. Poté bude výstava přesunuta do foyeru Domu kultury. Více v přiložené tiskové zprávě.

Zastupitelstvo města Strakonice

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Strakonice.

Naši zastupitelé budou jednat ve středu 3. 9. 2014 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Přítomní občané mohou přednést své dotazy, připomínky a podněty k jednotlivým záležitostem. Jednací řád Zastupitelstva města Strakonice v plném znění naleznete na http://www.strakonice.eu/content/jednaci-rad-zastupitelstva-mesta-strako...

Opravy škol a školek

VIDEO. Nový školní rok začíná už příští týden a tak všechny údržbové i stavební práce v našich školách a školkách spějí do finále. Opravy se týkají zejména školy Dukelská, Krále Jiřího z Poděbrad a Povážské. Dokončují se také práce na MŠ A. B. Svojsíka a Holečkova. Všechny opravy hradí město Strakonice. „Z rozpočtu byla vyčleněna částka asi deset milionů korun,“ uvedla pro Strakonickou televizi místostarostka Strakonic Ivana Říhová a dále informovala: „Převážná většina oprav je buď hotova nebo se stihne do začátku školního roku, pouze na Dukelské je smluvní termín do 20. října."

Kompostéry od města zdarma

Město Strakonice uspělo se svou žádostí o dotaci na projekt "Strakonice - pilotní projekt separace biologicky rozložitelných odpadů“ z 52. výzvy OPŽP. Dotace byla městu přidělena. Celkové náklady na nákup kompostérů jsou 1.298.330 Kč, spolufinancování města je ve výši 64.916 Kč. Už jste si o kompostér požádali? Pokud ano, obdržíte jej v druhé polovině září ve sběrném dvoře U Blatenského mostu. Pokud ne, zbývá tu pro vás pár posledních kusů, tak neváhejte a volejte383 700 849 nebo 383 700 333. Podmínkou pro získání kompostéru je trvalé bydliště ve Strakonicích a vlastnictví zahrady ve Strakonicích.

Syndikovat obsah